سیراب کردن راسوی تشنه توسط هموطنان کرد

راسویی که بر روی زمین بی حال دراز کشیده و به نظر میرسد از شدت تشنگی است توسط هموطنان کردستانی سیراب میشود.

294
02:19
امتیازها : 0
Free Web Hit Counter
  • 0
  • 474
  • 1,911
  • بهمن 20, 1396

ارسال دیدگاه