امام علی(ع):اگر یکی از کارکنان دست به خیانت زد

فرمان امام علی(ع) به مالک اشتر در مورد مجازات کارکنانی که دست به خیانت میزنند.

207
01:14
امتیازها : 0
Free Web Hit Counter
  • 1
  • 490
  • 1,911
  • بهمن 20, 1396

ارسال دیدگاه