امان از سرعت گیر داد عروس خانم رو هم درآورد

عروس دامادی با موتور گازی در حال عبور از خیابان هستند که وقتی موتور از روی سرعت گیر میگذرد عروس خانم بر روی زمین میافتد.

221
00:17
امتیازها : 0
Free Web Hit Counter
  • 1
  • 1,801
  • 2,295
  • بهمن 20, 1396

ارسال دیدگاه