تمرینات مایکل فلپس

بخشی از تمرینات مایکل فلپس

تمرینات   فلپس به خوبی شناخته شده هستند   در ادامه بخشی از تمرینات   را که به وی   کمک کرد تنا ۲ مدال طلا را در یک   شب مال   خود کند   می پردازیم گرم کردن   با حرکت   جک نتایف شکم شنا سوئدی واسکوات با وزن بدن شروع در استخر   با دور های ۵۰ مترثی شامل   استفاده از تخته   شنما برا یایزوله   کردن بالاتنه   و پایینه تنه   در   دور های مختلف شنا با شدت متوسط در مسافت   های ۵۰ متر ۱۰۰ متر ۱۵۰ متر و ۲۰۰ متر با ۳۰ ثانیه استراحت بین هر   دور شنا با شدت بالا در مسافت   های ۲۰۰ متر ۱۵۰ متر   ۱۰۰ متر و ۵۰ متر با ۳۰ ثانیه   استراحت بین دور ها   برای پاین   ۱۲ دور شنا   در حالیکه شنا در بین   پاها قرار گرفته است و تنها چهار مرتبه در هر دور نمفس گیری می شود سپس شنا برای پنج دور دیگر   به صورت   یک در میان   پر سرعت   و ارام برای سرد   کردن این برنامه تمرین همان برنامه ای   که او به ماشین کسب مدال تبدیل کرده است فلپس همچنین راجع به تمرین   پا زدن   عمدی   تاکید     دار د تمرنی   که کمک می کند   تا در فواصل   طولانی   سرعت حفظ می شود با این   وجود   یک تفاوت   عمده   بین تمرذینات   سال ۲۰۰۸ مایکل   و تمریناتی   که او خود   را برای المپیک ۲۰۱۶ مهیا ساخت   وجو دارد     زمان ریکاوری   جلستان تمرین   فبلپس   کوتاه   تر از قبل شده اند دو تا چهار   ساعت   در روز   به جای   پنج تا هفت   ساعت زیر زمان   بیشتری   برای استراحت   و ریکاوری   مورد نیاز   است یادگرفتن   مدیریت   بدن همزمان   با بالا رفتن   سن بسیار   اهمیت   دارد درحالی   که فلپس   مانندهمیشه به برنامه تمرینی خود   پایبند است به هوشمند تمرین کردن هم توجه دارد

1051
01:37
امتیازها : 0
Free Web Hit Counter
  • 0
  • 277
  • 2,193
  • بهمن 20, 1396

ارسال دیدگاه