مصاحبه خبرنگار با فردی که وضعیت خطرناکی دارد

مصاحبه خبرنگار با فردی که تصادف کرده است و در حال نامساعدی قرار دارد

238
00:51
امتیازها : 0
Free Web Hit Counter
  • 0
  • 831
  • 2,135
  • بهمن 20, 1396

ارسال دیدگاه