وقتی کودک بیچاره در داخل خانه خودش زیر ماشین میرود

مادری در حال غذا دادن به بچه خود است که ناگهان یک ماشین وارد خانه میشود و کودک را که نمیتواند قدرت حرکت ندارد زیر میگیرد.

185
00:50
امتیازها : 0
Free Web Hit Counter
  • 2
  • 1,792
  • 1,911
  • بهمن 20, 1396

ارسال دیدگاه