کلیپی در مورد ریا کاری

بهتر است منفور باشی به خاطر چیزی که هستی تا محبوب باشی به خاطر چیزی که نیستی.

1191
03:31
100%
امتیازها : 1
Free Web Hit Counter
  • 0
  • 157
  • 2,135
  • بهمن 20, 1396

ارسال دیدگاه