گلوله هایی که با سرعت بالا به آب برخورد میکنند چه میشوند؟

گلوله هایی که با سرعت بالا به آب برخورد میکنند چه میشوند؟

52
02:01
امتیازها : 0
  • 1
  • 195
  • 1,084
  • دی 23, 1396

ارسال دیدگاه