وقتی فشنگ ساچمه ای خارج از تفنگ منفجر شود چه میشود؟

وقتی فشنگ ساچمه ای خارج از تفنگ منفجر شود چه میشود؟

156
03:45
امتیازها : 0
Free Web Hit Counter
  • 0
  • 899
  • 1,094
  • بهمن 1, 1396

ارسال دیدگاه