اگر پرنده به هواپیما برخورد کند چه میشود؟

اگر پرنده به هواپیما برخورد کند چه میشود؟

48
04:27
امتیازها : 0
Free Web Hit Counter
  • 1
  • 164
  • 1,283
  • بهمن 1, 1396

ارسال دیدگاه