فرو رفتن یکباره ی ساختمان و زمین اطراف در آب

در حالی مردم اطراف ساختمان هستند و میبینند به یکباره ساختمان و زمین اطرافش در آب فرو میروند

264
00:53
امتیازها : 0
Free Web Hit Counter
  • 0
  • 358
  • 1,283
  • بهمن 1, 1396

ارسال دیدگاه