سربازان مسلمان آمریکائی در فرودگاه قندهار افغانستان

سربازان مسلمان آمریکائی در فرودگاه قندهار افغانستان

19
03:45
امتیازها : 0
Free Web Hit Counter
  • 0
  • 130
  • 944
  • بهمن 1, 1396

ارسال دیدگاه