روایت طنز آقای قرآئتی از قلیان و روزه

روایت طنزی که آقای قرائتی در باره حکم یکی از فقها مبنی بر باطل نشدن روزه به وسیله ی دود می گوید.

261
02:28
امتیازها : 0
Free Web Hit Counter
  • 0
  • 162
  • 1,283
  • بهمن 1, 1396

ارسال دیدگاه