کاری بسیار خطرناک برای خرج زندگی

کارگرانی که برای کسب درآمد خانواده بدون هیچ ایمنی بر روی دیوارهای باریک بک ساختمان در حال تخریب آن هستند

126
02:04
امتیازها : 0
Free Web Hit Counter
  • 0
  • 310
  • 1,283
  • بهمن 1, 1396

ارسال دیدگاه