معلوم نیست این ماشین از کجا اومد

ماشینی با تمام سرعت با پمپ گاز برخورد میکند معلوم نیست این خودرو از کجا اومد داخل پمپ گاز.

135
01:08
امتیازها : 0
Free Web Hit Counter
  • 1
  • 354
  • 1,283
  • بهمن 1, 1396

ارسال دیدگاه