محاصره الخلیل توسط صهیونیستها

الخلیل بزرگترین شهر فلسطین با جمعیت ۸۰۰ هزار نفری توسط رزیم صهیونیستی تحت محاصره قرار گرفته و در حقیقت این مجازا ت دسته جمعی فلسطینی ها به خاطر عملیات شهادت طلبانه است.

84
01:44
امتیازها : 0
Free Web Hit Counter
  • 0
  • 547
  • 1,094
  • بهمن 1, 1396

ارسال دیدگاه