خانم یزدی با کارآفرینی برای کشور ارز آوری میکند.

هر نوع گل و گیاهی را که برای پوست مفید است به این خانم بدهید برای شما صابون درست میکند و این صابونها را صادر هم میکند.

355
01:34
امتیازها : 0
Free Web Hit Counter
  • 1
  • 128
  • 944
  • بهمن 1, 1396

ارسال دیدگاه