لحظه ملاقات مادر با یک دانه پسر شهیدش

مادر شهید هنگام روبرو شدن با فرزند شهیدش با او صحبت میکند و میگوید من همین یک دانه را داشتم از ما قبول کن.

139
01:11
امتیازها : 0
Free Web Hit Counter
  • 1
  • 265
  • 1,445
  • بهمن 1, 1396

ارسال دیدگاه