سلطان شکر در کشور ما کیست؟

مجری با اصرار از مهمانان برنامه ویژه خبری میپرسد سلطان شکر در کشور ما کیست؟ ولی مهمانان پاسخ این سوال مجری را نمیدهند.

603
03:24
امتیازها : 0
Free Web Hit Counter
  • 0
  • 1,272
  • 1,094
  • بهمن 1, 1396

ارسال دیدگاه