سارق مسلح ناشی و فروشنده تند و تیز

سارقی که با اسلحه قصد دستبرد به یک فروشگاه را داشت اسلحه ی خود را در حین سرقت از دست داد و پا به فرار گذاشت.

189
00:15
امتیازها : 0
Free Web Hit Counter
  • 0
  • 956
  • 1,354
  • دی 29, 1396

ارسال دیدگاه