پیچ تند جاده حادثه آفرید

پیچ تندی که تقریبا ۹۰ درجه است و سرعت زیاد خودرو باعث وقوع حادثه شد.

169
00:11
امتیازها : 0
Free Web Hit Counter
  • 0
  • 992
  • 944
  • بهمن 1, 1396

ارسال دیدگاه