کودکان کار و واقعیات تلخ زندگی آنها

کودکان کار که به دلیل فقر خانواده مجبور به کار از سنین کودکی میشوند و مورد ضرب و شتم نیز قرار میگیرند.

116
03:38
امتیازها : 0
Free Web Hit Counter
  • 0
  • 1,272
  • 1,094
  • بهمن 1, 1396

ارسال دیدگاه