گزارش غلط و سطحی جان کری در بیان رهبری

روایت مقام معظم رهبری از گزارش غلط .قهوه خانه ای و سطحی جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در باره ی اوضاع داخلی ایران.

178
02:42
100%
امتیازها : 1
Free Web Hit Counter
  • 0
  • 79
  • 1,112
  • دی 29, 1396

ارسال دیدگاه