تنفر شدید فتح ا… گولن از ایران

فتح ا… گولن :اگر هفت عالم یک جا جمع شوند اصلا و اصلا قصد رفتن به ایران را نخواهم داشت.

164
00:54
امتیازها : 0
Free Web Hit Counter
  • 1
  • 89
  • 1,112
  • دی 29, 1396

ارسال دیدگاه