سیراب کردن راسوی تشنه توسط هموطنان کرد

راسویی که بر روی زمین بی حال دراز کشیده و به نظر میرسد از شدت تشنگی است توسط هموطنان کردستانی سیراب میشود.

264
02:19
امتیازها : 0
Free Web Hit Counter
  • 1
  • 555
  • 1,094
  • بهمن 1, 1396

ارسال دیدگاه