نمیخواهد دنیا را بسازیم اول خودمان را درست کنیم

اگر انسانها خودشان را درست کنند دنیا نیز خود به خود آباد میشود.

130
01:03
امتیازها : 0
Free Web Hit Counter
  • 1
  • 602
  • 1,094
  • بهمن 1, 1396

ارسال دیدگاه