لحظه برخورد خودرو با پلیس

پلیسی که برای چک کردن مدارک یک خودرو در حال صحبت با راننده آن است ناگهان خودرویی دیگر که کنترل خود را از دست داده است پلیس را به آسمان پرتاب میکند.

179
00:28
امتیازها : 0
Free Web Hit Counter
  • 1
  • 164
  • 1,283
  • بهمن 1, 1396

ارسال دیدگاه