معلق ماندن مردم بین زمین و آسمان در شهر بازی

کشتی فضایی که در شهربازی بین زمین و  آسمان از حرکت ایستاد باعث شد سرنشینانش در هوا معلق بمانند که وحشت آنها را در پی داشت.

264
01:40
100%
امتیازها : 1
Free Web Hit Counter
  • 1
  • 353
  • 1,283
  • بهمن 1, 1396

ارسال دیدگاه