نجات زن از میان دود و آتش توسط دو پلیس

دوپلیس راننده خودرویی را که دچار حریق شده است و به شدت دود میکند نجات میدهند اما خودشان از ناحیه تنفسی دچار آسیب میشوند

130
00:43
امتیازها : 0
Free Web Hit Counter
  • 0
  • 555
  • 1,094
  • بهمن 1, 1396

ارسال دیدگاه