برخورد قادر میزبانی دوچرخه سوار کشورمان با دیوار در مسابقات المپیک

قادر میزبانی دوچرخه سوار باتجربه کشورمان در مسابقات استقامت جاده المپیک در بخش کوهستانی مسیر سر یک پیچ تند کنترل دوچرخه خود را از دست داد و به دیوار حاشیه جاده برخورد کرد.ضمنا این دوچرخه سوار کشورمان از ادامه مسایقه در بخش استقامت نیز انصراف داد.

909
00:52
امتیازها : 0
Free Web Hit Counter
  • 1
  • 580
  • 1,445
  • بهمن 1, 1396

ارسال دیدگاه