موج شدید انفجار در لحظه تهیه گزارش توسط خبرنگار

خبرنگار شبکه پرز تی وی در حال تهیه گزارش در شهر حلب است که تانک پشت سرش مورد حمله تروریستها قرار میگیرد و موج انفجار شدیدی به وجود می آورد.

285
00:19
امتیازها : 0
Free Web Hit Counter
  • 3
  • 595
  • 1,445
  • بهمن 1, 1396

ارسال دیدگاه