معلق ماندن مردم بین زمین و آسمان در پارک ارم

به علت قطع برق مردمی که برای تفریح و شادی به تاب سوار شده بودند در آسمان معلق ماندند.

460
01:06
امتیازها : 0
Free Web Hit Counter
  • 0
  • 690
  • 944
  • بهمن 1, 1396

ارسال دیدگاه