مصاحبه خبرنگار با فردی که وضعیت خطرناکی دارد

مصاحبه خبرنگار با فردی که تصادف کرده است و در حال نامساعدی قرار دارد

198
00:51
امتیازها : 0
Free Web Hit Counter
  • 1
  • 196
  • 1,354
  • دی 28, 1396

ارسال دیدگاه