لحظه تصادف خودروی پلیس در چهارراه

خودروی پلیس بدون توجه به چراغ قرمز از چهارراه عبور میکند که منجر به تصادف میشود.

272
00:25
امتیازها : 0
Free Web Hit Counter
  • 0
  • 337
  • 1,445
  • بهمن 1, 1396

ارسال دیدگاه