بحران کم آبی و حفر چاه در حریم درجه یک تخت جمشید

در حالی که بحران کم آبی با ایجاد شکافهایی در اطراف تخت جمشید به خوبی نشان دهنده وضعیت خطرناک این مجموعه است.ولی باز هم در حریم درجه یک این مجموعه چاهی مشغول حفاریست.

306
02:06
امتیازها : 0
Free Web Hit Counter
  • 0
  • 236
  • 1,283
  • بهمن 1, 1396

ارسال دیدگاه