بمب انداختن در جمع فلسطینیان یکی از تفریحات صهیونیستها

بمب انداختن صهیونیستها در نزدیکی جمع چند نفره فلسطینیان و وحشت فلسطینیان.

114
00:51
امتیازها : 0
Free Web Hit Counter
  • 0
  • 195
  • 1,354
  • دی 28, 1396

ارسال دیدگاه