شغلی جدید و خنده دار در ژاپن

در ژاپن به دلیل ازدحام جمعیت در متروها و کمبود جا در قطار مسافران در داخل واگنهای مترو به آسانی نمیگنجند.به همین دلیل شغلی ایجاد شده که افراد در آن مسافران را با فشار داخل واگنها جا میدهند.

266
01:17
امتیازها : 0
Free Web Hit Counter
  • 1
  • 567
  • 1,445
  • بهمن 1, 1396

ارسال دیدگاه