کشیدن سیگار توسط مهران مدیری و غیر قانونی بودن اینکار

هیچ میدانید کشیدن سیگار در فضای سربسته غیر قانونی و تخلف است و جزای نقدی دارد.

293
01:16
امتیازها : 0
Free Web Hit Counter
  • 0
  • 353
  • 1,283
  • بهمن 1, 1396

ارسال دیدگاه