هیجان سقوط از ارتفاع در داخل پاساژ

داخل پاسازی شرایط را برای ایجاد هیجان در بین مشتریان فراهم کرده اند که مشتریان میتوانند خود را از ارتفاع پرت کنند.

134
02:36
امتیازها : 0
  • 2
  • 350
  • 1,227
  • دی 23, 1396

ارسال دیدگاه