خاموش کردن آتش بازار شهرداری

آتشی که بر روی پشت بام بازار شهرداری شعله بود توسط آتشنشانی خاموش شد.

143
00:59
امتیازها : 0
Free Web Hit Counter
  • 1
  • 212
  • 1,445
  • بهمن 1, 1396

ارسال دیدگاه