علم و فناوری که زباله را پول میکند

با استفاده از فناوری نوین روز  موادی که به عنوان زباله میشناختیم یکی از کالاهای صادراتی شده است.

128
01:49
امتیازها : 0
Free Web Hit Counter
  • 1
  • 166
  • 1,283
  • بهمن 1, 1396

ارسال دیدگاه