از بین رفتن تدریجی مسجد تاریخی اشترجان

مسجد تاریخی اشترجان در ۲۰ کیلومتری جنوب اصفهان که قدمتش به دوره سلجوقیان میرسد.

230
02:01
امتیازها : 0
Free Web Hit Counter
  • 1
  • 689
  • 944
  • بهمن 1, 1396

ارسال دیدگاه