یازده سپتامبر و نقش دلارهای نفتی عربستان سعودی

همه میدانند که یکی از بازیگران اصلی حملات یازده سپتامبر عربستان سعودی است اما این خاندان باز هم با دلار دهان مقامات کاخ سفید و سازمان ملل را میبندند.

160
01:56
امتیازها : 0
Free Web Hit Counter
  • 1
  • 93
  • 1,112
  • دی 29, 1396

ارسال دیدگاه