خلاصه مبارزه محمد علی و جرج فورمن

بازپس گرفتن عنوان قهرمانی جهان در بوکس

در اکتبر سال ۱۹۷۴ محمد علی برای مسابقه با جورج فورمن -معروف به غرش در جنگل- راهی زئیر شد. این بار هم کارشناسان بختی برای علی قائل نبودند. بعضی گزارشگران بوکس حتی می گفتند رقابت با فورمن شکست ناپذیر ممکن است به قیمت جان علی تمام شود.
1009
18:42
100%
امتیازها : 2
Free Web Hit Counter
  • 0
  • 936
  • 1,354
  • دی 29, 1396

ارسال دیدگاه