کرامت استاد

کرامت استاد در بیان علامه حسن زاده آملی

عالم ربانی و عارف متشرع حضرت آیت الله سید محمد حسن الهی طباطبایی

محمد حسن تحت تربیت اخلاقی مرحوم حاج میرزا علی آقای قاضی بودیم، سحرگاهی بر بالای بام بر سجاده عبادت نشسته بودم، در این هنگام خواب سبكی به من دست داد و مشاهده كردم دو نفر مقابلم قرار گرفته اند، یكی از آنهاحضرت ادریس(ع)و دیگری برادر ارجمندم حاج سید محمد حسن الهی بود. حضرت ادریس (ع)با من به مذكره و سخن گفتن مشغول شدند ولی به گونه ای بود كه ایشان القای كلام می نمودند ولی سخنانشان توسط كلام اخوی شنیده می شد.(۹)

مرحوم آیت الله قاضی كه در پرورش معنوی و تربیت روحانی ایشان نقش به سزایی داشت، بر اثر عبادت های خالصانه در مسجد سهله كوفه از لطف الهی و انوار قدسی فیض ملكوتی برخوردار گشت و بدین جهت در مسیر زندگیش تحولی شگرف پدید آمد. وی بنا به نقل علامه طباطبایی و ارتباط مرحوم الهی با روح آن عارف از طریق یكی از شاگردانش، قدرت طی الارض داشت و ظاهراً پس از افشای این تحولات غیبی، جمعی نزد آیت الله قاضی آمده و از او خواستند تا برایشان درس اخلاق گذارده و جرعه هایی از معنویت را به كامشان بریزد.

سید محمد حسن الهی به موازات پیگیری تحصیلات در نجف از طریق تزكیه نفس در عرفان عملی به رتبه ای رسید كه چشم برزخی اش باز شد و انسانها را مطابق ملكات و گرایشهای باطنی آنان مشاهده می كرد. علامه حسن زاده آملی نوشته است: برای بنده بارها پیش آمد و در محضر شریف ایشان شواهدی دارم و یادداشتها و خاطراتی در دفتر جداگانه نوشته و

جمع آوری نمودم. سید محمد حسن و برادرش دیده باطن داشت و مشاهدات و مكاشفات عجیب از خود بروز می داد. آری، او و علامه طباطبایی متنعم به این نعمت قدسی بودند

754
09:00
امتیازها : 0
Free Web Hit Counter
  • 0
  • 564
  • 1,445
  • بهمن 1, 1396

ارسال دیدگاه