اشیاء در دمای ۵۰۰ درجه قرار می گیرند

اشیاء در دمای ۵۰۰ درجه قرار می گیرندچه اتفاقی رخ می دهد.

88
07:00
امتیازها : 0
Free Web Hit Counter
  • 0
  • 248
  • 1,112
  • دی 29, 1396

ارسال دیدگاه