لحظه برخورد شدید خودروی بنز

لحظه برخورد شدید خودروی بنز با تیر برق

خودروی بنزی که تازه وارد بلوار میشود در همان لحظات اولیه با شدت خود را به تیر برق میکوبد و راننده و سرنشین خودرو از داخل خودرو فرار میکنند.

189
00:15
امتیازها : 0
Free Web Hit Counter
  • 0
  • 215
  • 1,445
  • بهمن 1, 1396

ارسال دیدگاه