آرایشگری که موهای مشتریان را آتش میزند؟؟!!

یک آرایشگر فلسطینی روشی عجیب برای کوتاه کردن موی مشتریان به کار میبرد.

آرایشگر فلسطینی با آتش زدن موی مشتریان خود به وسیله نوعی پودر اشتعالزا و افشانه، اقدام به اصلاح سر آن‌ها می‌کند.

116
01:34
امتیازها : 0
Free Web Hit Counter
  • 2
  • 334
  • 1,445
  • بهمن 1, 1396

ارسال دیدگاه