پاسخ ناو جنگی ایران به مراقب اسرائیلی:خفه شو

ناو جنگی ایران که در حال عبور از کانال سوئز با پرسش کنترل مراقبت اسرائیل مواجه شد که در پاسخ به او گفت       shut up(خفه شو)

470
02:29
امتیازها : 0
Free Web Hit Counter
  • 0
  • 595
  • 1,445
  • بهمن 1, 1396

ارسال دیدگاه