متاستفانه برخی اجساد قطعه قطعه شده و شناسایی آنها سخت است-واژگونی اتوبوس دانش آموزان

متاستفانه برخی اجساد قطعه قطعه شده و شناسایی آنها سخت است-واژگونی اتوبوس دانش آموزان

128
00:55
امتیازها : 0
Free Web Hit Counter
  • 0
  • 310
  • 1,283
  • بهمن 1, 1396

ارسال دیدگاه